Vår personal

Nadjib Kamgar
Specialist i allmänmedicin (Distriktsläkare)


Christiane Schinabeck
Specialistläkare i Allmänmedin och Medicin

Lena Rörström
Sjuksköterska

Susanne Wiberg
Undersköterska

Marja Berg

Sjuksköterska

Dan Lindman

St-läkare

René Mirus
VD
Specialist i allmänmedicin (Distriktsläkare)
Medicinsk ansvarig läkare (MAL)

Liselotte Jonson Fritz
Sjuksköterska

Benita Andersson
Undersköterska

Anna Carin Erwén
Psykisk Hälsa

Anne Eklund

Distriktsköterska

Liza Almroth
Distriktssköterska

Marie Berg

Medicinsk Sekreterare