Vår personal

Nadjib Kamgar
Specialist i allmänmedicin (Distriktsläkare)


Christiane Schinabeck
Specialistläkare i Allmänmedin och Medicin

Lena Rörström
Sjuksköterska

Susanne Wiberg
Undersköterska

Marja Berg

Sjuksköterska

René Mirus
VD
Specialist i allmänmedicin (Distriktsläkare)
Medicinsk ansvarig läkare (MAL)

Liselotte Jonson Fritz
Sjuksköterska

Marie Karlsson
Undersköterska

Marie Berg
Medicinsk sekreterare

Anne Eklund

Distriktsköterska