Sjöfartsintyg

Vi erbjuder, i mån av tid, undersökningar för danskt och Manila-intyg.

Pris

Svenskt intyg: 2000kr

Danskt intyg: 2000 kr

Danskt + svenskt intyg: 2500 kr

OBS: akut pris 2500 kr (fås inom en vecka)