Sjöfartsintyg

Vi erbjuder, i mån av tid, undersökningar för danskt och Manila-intyg.

Pris

Svenskt intyg: 1600 kr

Danskt intyg: 1600 kr

Danskt + svenskt intyg: 1800 kr

OBS: akut pris 2000 kr (fås inom en vecka)

För våra listade kunder utgår rabatt på 300 kr.