Läkarmottagning

Här hos oss på läkarmottagningen hittar du ett trevligt gäng bestående av 4 läkare, 3 sjuksköterskor, 2 undersköterskor och 1 medicinsk sekreterare. Vi strävar efter kontinuitet och att du ska få träffa samma läkare vid planerade besök. Du kan beställa besökstid eller telefontid till din läkare via telefon eller via vårdkontakter. Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller enklare besvär.