Distriktssköterskemottagning

Vi erbjuder sjuksköterskor för

Demenssköterska
Diabetessköterska
Astmasköterska
Livsstilssköterska
Distriktssjuksköterska