Vår vision

Vår vision är att driva en fungerande verksamhet där du som patient är i fokus och du får den professionella hjälp som du behöver. Här är vi lyhörda och bemöter dig med respekt. Vi erbjuder en kvalificerad vård med ett personligt bemötande och god tillgänglighet.

Som privat vårdgivare bedriver vi vård enligt avtal med Landstinget i Kalmar län. Vi arbetar med samma förutsättningar som en landstingsdriven mottagning. Kraven som ställs på oss och avgifterna som ni betalar är desamma som för vilken annan hälsocentral i länet som helst.

På vår lilla mottagning känner vi oss hemma som en familj och trivs bra med varandra såsom med patienterna. Vi förstår väl att ett välmående gäng kan utföra bättre jobb. 

Kompetensutveckling är ett viktigt mål till ledningen och man ser till att personal kan fortbilda sig genom återkommande kurser med mera. Vi har kontinuerliga förbättringsarbeten och vi sätter ett mål för vi blir länet bästa läkarmotatgning 2017! 

Vi sträver efter att du som patient känner dig nöjd hos oss och uppskatter dina återkopplingar!